Jaarthema 2020: “Bevrijding en vrijheid”

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de bezetting door de nazi’s. Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 stil te staan wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ immers een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.