Jaarthema 2021: “Plaats van samenkomst”

Voor de Dag van het Jodendom 2021 staat de plaats van samenkomst rondom het Woord Gods in kerk en synagoge centraal. We staan stil bij de plaats waar gelovigen samenkomen in naam van God. Hoe helpt het gebouw om de ontmoeting met God tot stand te brengen? Spreekt God tot ons door de Heilige Schrift? Rondom deze vragen is het thema voor 2021 opgebouwd. In september 2020 zal het studiemateriaal verschijnen.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.