Thema DvhJ 2020 bekend

In 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de bezetting door de nazi’s. Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 stil te staan wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ immers een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Binnenkort komt hier werkmateriaal beschikbaar om dit thema uit te diepen in uw parochie.