Jaarthema 2021: “Plaats van samenkomst”

Voor de Dag van het Jodendom 2021 staat de plaats van samenkomst rondom het Woord Gods in kerk en synagoge centraal. We staan stil bij de plaats waar gelovigen samenkomen in naam van God. Hoe helpt het gebouw om de ontmoeting met God tot stand te brengen? Spreekt God tot ons door de Heilige Schrift? Rondom deze vragen is het thema voor 2021 opgebouwd. In september 2020 zal het studiemateriaal verschijnen.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Video: Exodus en een nieuwe start – Dag van het Jodendom

Een joodse en een katholieke geestelijk verzorger werken in de gevangenis. Zij vertellen over vrijheid en onvrijheid. Ze doen dat vanuit vanuit het Bijbelboek ‘Exodus’. Daarin wordt het Israëlische volk bevrijd uit de slavernij van Egypte en trekt onder leiding van Mozes veertig jaar lang door de woestijn op weg …