Jaarthema 2024: “Lef / lev”

17 januari 2024 is de volgende Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van Nederland.
Thema is: ‘Lef / lev’.

Wat betekent ‘lef’? Je ergens instorten zonder te weten waar je uitkomt?  Nergens bang voor zijn? Lef heeft alles te maken met moed. Met moed die samengaat met bewogenheid en inspiratie. Moed die energie geeft om werk of zelfs bergen te verzetten. Er is genoeg in onze wereld, in onze samenleving, onze geloofsgemeenschappen om somber over te zijn. Maar in het jodendom en christendom geloven we in de toekomst en in onze blijvende inzet daarvoor. Binnen onze gemeenschappen en daarbuiten. Vandaar het thema van de Dag van het Jodendom 2024: LEF/ LEV!

 

Lezingenmiddag: ‘Kunst, die schuurt en uitdaagt, verbindt en inspireert’ – Dag van het Jodendom

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, in januari de Dag van het Jodendom gehouden. Voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch zal dit zijn op zondagmiddag 14 januari 2024, op het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch. De voorbereidingscommissie heeft gekozen voor een lezingenmiddag met als thema ‘Kunst, die …

Durf ik? Heb ik lef of in het Jiddisj: heb ik lev? – 23 januari 2024

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in veel andere landen in Europa, omstreeks 17 januari ieder jaar de Dag van het Jodendom gehouden. Daarbij wordt vaak speciaal aandacht gegeven aan een bepaald thema. Dat thema is in 2024 ‘Lef/Lev’. Dinsdag 23 januari 2024, 20.00 – 21.30 …