Jaarthema 2023: “Sterke Vrouwen”

17 januari 2023 is de volgende Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van Nederland.
Thema is: ‘Sterke vrouwen’.

We kennen allemaal het begin van Spreuken 31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op sjabbatavond. Katholieken kennen hem vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat deze Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu.

17 januari: Bijeenkomst Dag van het Jodendom in Leiden over sterke vrouwen

“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist ontzettend veel als je als christen niets weet van het Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom en organiseert op de Dag van het …

Digitale Vrouwenlexicon

Sinds de maatschappelijke emancipatiebewegingen van de 19e en 20e eeuw is er veel gebeurd, denk aan Vrouwenkiesrecht, arbeidersbewegingen, en omgang met religieuze minderheden. Denk aan de Joodse Aletta Jacobs (arts en voorvechter van het vrouwenkiesrecht) en Sientje Prijes (vakbondsbestuurder) en de katholieke politici Anna de Waal en Marga Klompé. Over …