Jaarthema 2023: “Sterke Vrouwen”

17 januari 2023 is de volgende Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van Nederland.
Thema is: ‘Sterke vrouwen’.

We kennen allemaal het begin van Spreuken 31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op sjabbatavond. Katholieken kennen hem vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat deze Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu.

Digitale Vrouwenlexicon

Sinds de maatschappelijke emancipatiebewegingen van de 19e en 20e eeuw is er veel gebeurd, denk aan Vrouwenkiesrecht, arbeidersbewegingen, en omgang met religieuze minderheden. Denk aan de Joodse Aletta Jacobs (arts en voorvechter van het vrouwenkiesrecht) en Sientje Prijes (vakbondsbestuurder) en de katholieke politici Anna de Waal en Marga Klompé. Over …

7 februari 2022 – Kunst in het jodendom en christendom

Maandag 7 februari 2022, 20.00-22.00 uur. Locatie wordt nader bekend gemaakt, vanwege Corona-onzekerheid. Inleider.: Gerard Raven, oud-conservator Flehite Museum Amersfoort. De avond beginnen we met een korte inleiding waarom de Dag van het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021 …

online lezing Kunst en verbeelding – 9 januari 2022

Jaron Beekes en Sible de Blaauw geven op de Groningse Dag van het Jodendom op 9 januari hun visie op het thema kunst in de joodse en katholieke traditie. Jaron Beekes is eindredacteur van Museumtijdschrift en columnist voor het Nieuw Israelietisch Weekblad. Sible de Blaauw is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke Kunst …

Lezingen DvhJ 23 januari – Utrecht

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen: Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap – door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST) Jezus als leraar …