De eerste lezing: zondag 21 januari 2024

21 januari | 3e zondag door het jaar B | Zondag van het Woord van God
Lezingen: Jona 3,1-5.10; Ps. 25(24); 1 Kor. 7,29-31; Marc. 1,14-20

Door: Tineke de Lange

Wat is ‘geloven’? Jona, atypische profeet en zelfverklaarde gelovige in de God van Israël, heeft er moeite mee.

Pas nadat hij gered is uit de diepte van de zee (Jona 2) voert hij de opdracht uit die hij van God gekregen heeft. Hij gaat naar het vijandige en misdadige Nineve om de mensen te waarschuwen. ‘Nog veertig dagen, en Nineve gaat ondersteboven!’ Maar dan gebeurt iets onverwachts: de mensen van Nineve geloven in God, in woord en daad. Ze doen boete, groot en klein. De koning en zelfs de dieren vasten. De Ninevieten verlaten hun kwade wegen en God antwoordt daarop door af te zien van het kwaad waarmee hij hen wilde treffen. Ook Hij keert om. Tot teleurstelling van Jona, die de er niet over uit kan dat God ‘genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid’ (Jona 4,1; vgl. o.a. Ex. 34,6). Maar zo precies is de God van Israël.

Zie voor een interessant artikel over Jona uit tijdschrift Schrift: https://www.theologie.nl/jona-versus-abraham/.

Zie voor verdere uitleg van de lezingen van deze zondag: Tijdschrift voor verkondiging https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/3e-zondag-dhj-jaar-B-21-1-2024.pdf.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom