Documenten

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk een groot aantal documenten gepubliceerd over de verhouding tussen jodendom en christendom. Joodse organisaties hebben daarop vaak gereageerd. Hieronder vindt u een selectie van katholieke en Joodse documenten.

Het Tweede Vaticaans Concilie

Pauselijke Commissie voor de Religieuze Betrekkingen met de Joden

Toespraken pausen

Overige toespraken

Nederlandse bisschoppen

Gemeenschappelijk joods-katholieke verklaringen

Joodse verklaringen over de relatie met het christendom