Dag van het Jodendom in Leiden

Op 17 januari wordt in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de Dag van het Jodendom gehouden. Deze dag is in 2008 ingesteld, met als doel aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom. Het Kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ in Leiden schenkt ook dit jaar weer aandacht aan deze dag met een mooi programma (over het thema Lef/Lev).

Aanmelden kan tot en met 15 januari, door per bank te betalen. Bij aankomst in de Regenboog kunt u aangeven aan welke van de twee middag-workshops u wilt deelnemen.

Programma
11.00 uur: Ontvangst, koffie
11.30 uur: Welkom door Truus de Haan over het jaarthema Lef/lev
11.45 uur: Lef/Lev aan de hand van een Hebreeuwse tekst uit het Hooglied door pastor Willy Hoogendoorn
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Workshops
– Keuze 1: Jiddisch zingen onder leiding van Lucette van den Berg
– Keuze 2: De twaalf stammen van Israël aan de hand van de litho’s van Marc Chagall door Pieter Schrijnen
15.00 uur: Afsluiting met drankje

Praktische informatie
Datum: woensdag 17 januari 2024
Locatie: De Regenboog, Watermolen 1, Leiden
Kosten deelname: € 10,00 (inclusief koffie /thee, lunch)
Opgave: door € 10, te betalen aan NL70 INGB 0002 5811 91 van t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding van Dag van het Jodendom 2024
Voor meer informatie: dagvhjodendom@kcregenboog.nl

Bron: Kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ in Leiden