17 januari: Bijeenkomst Dag van het Jodendom in Leiden over sterke vrouwen

“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist ontzettend veel als je als christen niets weet van het Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom en organiseert op de Dag van het …

Jubileumjaar Nostra Aetate feestelijk gestart

Bijna vijftig jaar geleden, op 28 oktober 1965, verscheen Nostra aetate, de verklaring van Vaticanum II over de verhouding tussen de Rooms-katholieke Kerk en de niet-christelijke religies. Vooral de oriëntatie op het Jodendom veranderde dankzij dit document. Dialoog, ontmoeting en erkenning van de Joodse wortels van het christendom werden koersbepalend. …

Start jubileumjaar 50 jaar Nostra aetate (15 januari 2015)

Datum: donderdag 15 januari  2015 Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur (indicatie) Locatie: Sjoel en gemeenschapsruimte Liberaal Joodse Gemeente  Rotterdam, Mozartlaan 99, Rotterdam (aanmelding vooraf noodzakelijk) In 2015 is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie  Nostra aetate aannam, de verklaring over de relatie  van de Rooms-Katholieke Kerk tot de …