Dag van het Jodendom in het Westland – 19 januari 2014

Ook de St. Jan de Doperparochie in Wateringen besteedt aandacht aan de Dag van het Jodendom. Op zondag 19 januari brengen wij een bezoek aan de synagoge in Delft. Het bezoek start om 11.30 uur aldaar. De synagoge ligt in het centrum van Delft aan de Koornmarkt 12. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat jandedoper@rkwestland.nl of tel. 292316.

Vanaf 2008 is in katholiek Nederland een speciale Dag aan het Jodendom gewijd zijn. De jaarlijkse Dag van het Jodendom is door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld op 17 januari. Dit initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als ‘Levend uit dezelfde wortel’ (1995) en ‘Levend met eenzelfde hoop’ (1999) stilgestaan bij de verbondenheid met IsraĆ«l en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus VXI herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met ‘onze oudere broers’.

 

Korte historie van de synagoge
Op 8 oktober 1861 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de synagoge. Op 22 augustus 1862 werd de synagoge ingewijd door de Haagse Opperrabbijn B.S. Berestein. Na de Tweede Wereldoorlog was de synagoge niet meer als zodanig in gebruik. De synagoge werd enige tijd gebruikt als opslagplaats voor Rode Kruis-goederen. Later kocht de gemeente Delft het gebouw, liet het restaureren en vestigde er de gemeentelijke muziekschool in. Na de verhuizing van de muziekschool kwam de synagoge weer leeg te staan. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.synagogedelft.nl