Dag van het Jodendom in Utrecht – 17 januari 2014

Voor 17 januari 2014 staat een studiemiddag op het programma waarin ‘gelernd’ gaat worden. Pastorale beroepskrachten die werken met een zending van de aartsbisschop zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Ook worden enkele personen uitgenodigd die zich in het Aartsbisdom Utrecht in het bijzonder inzetten voor de Joods-Katholieke dialoog. Dr. Marcus van Loopik neemt de deelnemers tijdens deze studiemiddag lerend mee naar het bekende verhaal van Genesis 22, de binding van Isaac (Jitschak).
Voorafgaande aan de gebedsweek voor de eenheid heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie – in navolging van Duitsland, België, Italië en Frankrijk – 17 januari vastgesteld als ‘Dag van het Jodendom’. Het is een aanmoediging om aandacht te besteden aan de relatie tussen Kerk en Jodendom. Dit kan op allerlei niveaus. Op 17 januari 2013 bracht kardinaal Eijk met de leden van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom een bezoek aan de synagoge in Amersfoort. Het werd een hartelijke ontmoeting. In de Joodse traditie zijn er verschillende benaderingen, vanuit verschillende ervaringen. Hij wil er enkele toelichten en de aanwezigen betrekken in dit gesprek van eeuwen. Uit de vorige eeuw zal hij verwerkingen van Chagall en Rodko betrekken. Marcus van Loopik is judaïst en als leraar betrokken bij PaRDEs (stichting voor talmudica en interreligieuze dialoog). Hij is ook bekend als grafisch kunstenaar, zo zijn de platen uit de grote lezenaarbijbel (WV 95) van zijn hand.  Aanmelding: lgeurts@heiligelebuinus.nl (i.v.m. toezending materiaal en het maximum aantal deelnemersaantal van 40).