Activiteiten in Amersfoort en Hoogland

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, is voor veel katholieken nog steeds een onwennig gegeven. Maar de ontmoeting met het levende jodendom is een eye-opener. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom werkt er daarom aan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving.

De Pastorie, Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland
Datum: donderdag 16 januari om 20:00 uur.
Gastspreker: Drs. F.H.J. Zwarts pr. en vice-voorzitter KRI
Onderwerp: Uitweg uit de crisis – joodse en christelijke perspectieven.

Kerkcentrum Heilige Geest, Mozartweg 54 Amersfoort
Datum: woensdag 5 februari om 20:00 uur
Gastspreker: Dr. Eric Ottenheijm, universitair docent aan het Instituut voor Theologisch en Godsdienst-wetenschappelijk Onderzoek in Utrecht
Workshop: Vingeroefeningen in Verbeeldingskracht

Aanmelden bij diaken Frank Sieraal (jfrcsieraal@kpnmail.nl / 033 – 4729438)

www.katholiekamersfoort.nl