Dag van het Jodendom op 15 januari 2014 in de Dierense Sjoel

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en werd in 2008 voor het eerst gehouden. Op deze dag zal door de heer Marcel Poorthuis een lezing worden gehouden over het thema “Uitweg uit de crisis”. Deze lezing vindt plaats in de sjoel. Professor Poorthuis is verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg; zijn vakgebied is de dialoog tussen de godsdiensten. Tevens is hij voorzitter van de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsmastichting voor Talmoedica) Voor het bijwonen van deze avond wordt een bijdrage gevraagd van € 5,– per persoon. Aanvang: 19.30 uur.

www.ljggelderland.nl