Lezingencyclus ‘Vervolgd in Limburg’ in leerhuis Meerssen

Graag willen wij u attent maken op het volgende. Op zondag 27 januari 2013 van dit jaar heeft dr. H. van Rens in de synagoge van Maastricht een indrukwekkende toespraak gehouden over de Holocaust in Limburg. In mei is zijn proefschrift als boek verschenen onder de titel: ‘Vervolgd in Limburg’. Komend jaar zal hij vijf lezingen houden over dit onderwerp in het Joods Leerhuis, de synagoge van Meerssen aan de Kuileneindestraat 22 A te Meerssen, ’s avonds om 19.30 uur op de volgende data: 8 en 22 januari 2014, 12 en 26 februari 2014, 5 maart 2014. De kosten per lezing zijn € 6,-.

 

Brief uitnodiging 5 lezingen H van Rens