Wandeling rond thema ‘Sterke vrouwen’ in Amsterdam

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom.’ Over dit thema organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling. Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over …

Video: Exodus en een nieuwe start – Dag van het Jodendom

Een joodse en een katholieke geestelijk verzorger werken in de gevangenis. Zij vertellen over vrijheid en onvrijheid. Ze doen dat vanuit vanuit het Bijbelboek ‘Exodus’. Daarin wordt het Israëlische volk bevrijd uit de slavernij van Egypte en trekt onder leiding van Mozes veertig jaar lang door de woestijn op weg …

Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd

Woensdag 6 februari jongstleden vierden de Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden. Mgr. drs. Herman W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom opende de feestelijke bijeenkomst die plaatsvond in het …

De Rijkdom van het joodse en het christelijke gebed – 17 januari – Amsterdam

Verhoort God onze gebeden? Bidden joden en christenen op dezelfde manier? Wat kunnen joden en christenen van elkaar leren?  Welke aanknopingspunten kunnen spirituele zoekers vinden in deze tradities? Een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat en dom Ad Lenglet, abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Vaals. Voor beiden bepaalt …

Videoverslag bezoek bisschoppen Joods Historisch Museum

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom bezocht een delegatie van de Bisschoppenconferentie het Joods Historisch Museum. Het videokanaal van de bisschoppen, KatholiekLeven.nl, was erbij en maakte onderstaande reportage. In die reportage zegt mgr. Woorts over de expositie: “Het is heel bijzonder dat deze tentoonstelling er is. Hele oude …

Impulsdag Dag van het Jodendom in nieuwe synagoge Amsterdam

Op 14 oktober jl. organiseerde de Katholieke Raad voor Israel de jaarlijkse impulsdag als voorbereiding op de Dag van het Jodendom. Deze dag verkende het centrale thema van de Dag van het Jodendom 2011, namelijk feesten en gedenkdagen. Waar vieren Joden hun belangrijkste religieuze momenten? Zo’n veertig belangstellenden, onder wie …