De Rijkdom van het joodse en het christelijke gebed – 17 januari – Amsterdam

Verhoort God onze gebeden? Bidden joden en christenen op dezelfde manier? Wat kunnen joden en christenen van elkaar leren?  Welke aanknopingspunten kunnen spirituele zoekers vinden in deze tradities?

Een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat en dom Ad Lenglet, abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Vaals. Voor beiden bepaalt het gebed het ritme van het dagelijks leven.

Gespreksleider: priester Hendrik Hoet uit Antwerpen, verantwoordelijke voor oecumene en interreligieuze dialoog en co-auteur van het boek “Trialoog”.

Toegang vrij. Info en aanmelden: info@santegidio.nl of 020-2331522
Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam