Dag van het Jodendom in Den Bosch

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie om de kennis van het jodendom onder christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. Omdat Mgr. G. De Korte nog relatief nieuw in het bisdom is, stond de Dag van het Jodendom dit jaar vooral in het teken van kennismaking met de twee joodse gemeenten die hier zijn.

Zo stond maandagochtend eerst een ontmoeting gepland met de Menachem Mendel Levine die sinds begin 2009 rabbijn is van de Nederlands Israëlietische Gemeente te Nijmegen. Een joods orthodoxe gemeente waar we vorig jaar, in het kader van de Dag van het Jodendom, te gast waren in de sjoel.

In de middag kwam een kleine delegatie van de Liberaal Joodse Gemeente in Tilburg: rabbijn Corrie Zeidler met haar echtgenoot, rabbijn Hetty Groeneveld en twee bestuursleden: Betty van Emmerik en Marlien Groeneveld. Ook de synagoge in Tilburg is afgelopen jaren meermaals door de bisschop (en de staf) bezocht om ter plaatse de dialoog aan te gaan.

Hoewel de twee Joodse Gemeenten heel verschillend zijn, werd de uitnodiging tot ontmoeting door beiden op prijs gesteld en kijken beiden positief naar de toekomst. Ze zijn klein, maar wel vitaal… er werd zelfs gesproken over een kleine groei. Dit bracht vanzelf het gesprek op hoe er ruimte kan zijn en blijven voor kleine minderheden – waar we als katholieken ook toe (gaan) behoren – binnen een culturele meerderheid. De rabbijnen van beide Gemeenten spraken ook hun zorg uit ten aanzien van het modern antisemitisme. Iets wat zich heel sterk uit in de media waar de berichtgeving, in haar woordgebruik, weinig objectief is en politieke kwesties van de staat Israël worden verward met religieuze zaken, het jodendom. Veel is te wijten aan onwetendheid. Reden temeer om de dialoog aan te gaan.

Het idee om vanaf 2018 de diocesane viering van de Dag van het Jodendom in te vullen met een gezamenlijk studiemiddag werd positief ontvangen. Wij zullen de Joodse Gemeenten tijdig uitnodigen en een thema voorstellen. Dit wordt jaarlijks landelijk voorbereid en dit jaar was gekozen voor het thema van ‘De vreemdeling’. Afgelopen zaterdag was rondom dat thema een diocesane studiedag georganiseerd. Zowel in de lezing van Prof. Van Iersel als in de workshop van pastoor Ton Sip, werd het thema belicht vanuit de Tora. Vanwege de sjabbat waren er echter geen deelnemers uit de joodse gemeenten. Vanaf 2018 wordt gezocht naar een geschikte datum voor joden en katholieken opdat er daadwerkelijk een dialoog kan plaatsvinden.

Bisdom Den Bosch