Dag van het Jodendom 2016 in Tilburg

“Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen”. Met deze woorden uit psalm 96 besteedt de Petrus en Pauluskerk op zondag 17 januari 2016 aandacht aan de “Dag van het Jodendom”. Deze dag is bedoeld om gestalte te geven aan de positieve visie op het Jodendom die met het Tweede Vaticaans Concilie binnen de Kerk is ontwikkeld. Behalve in Duitsland, Polen en Italië wordt deze dag sinds 2008 ook in Nederland gehouden. De Petrus en Pauluskerk organiseert een bijzondere eucharistieviering (17 januari) en een lezing over de Dode Zee-rollen.

zondag 17 januari, 10.00 uur
Eucharistieviering

Mevrouw Moshkan de Goede zal psalm 96 ten gehore brengen tijdens de ‘dienst van het woord’. Zij is de ‘chazzannit’ (de voorzanger) van de Liberaal-Joodse Gemeente ‘Aree-Hanegev’ Brabant (Willem II straat).

Wensdag 21 januari, 20.00 uur
Lezing over de vondst van Dode Zee-rollen door Jan van Lier

Nico van Doorn vertellen over de vondst van Dode Zee-rollen en in het bijzonder over de psalmrol. Hij heeft een ‘’collage” gemaakt van de psalmrol. Nico van Doorn is geen onbekende in Tilburg. Hij was jarenlang volwassenencatecheet in het dekenaat en tot aan zijn pensionering pastor in de frater Andreasparochie.

Het boek Psalmen is een van de grootste verzamelingen van liederen, gebeden en gedichten. Ze maken deel uit van het dagelijkse leven van de joden. Sommige psalmen zijn bedoeld voor privégebruik terwijl andere speciaal zijn geschreven voor de eredienst in de tempel.
Locatie: Petrus en pauluskerk, Pauluszaal
Entree: € 5,00

Voor meer informatie en aanmelding