Dag van het Jodendom in Amersfoort (24 januari en 7 februari 2019)

Het thema van De Dag van het Jodendom 2019 luidt “Lernen”. Het woord “Lernen” kennen we in het Nederlands als ‘Leren’. In de Joodse betekenis is Lernen een heilige bezigheid om de Thora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen.  Rondom dit thema worden er in Amersfoort twee avonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten gaan over Lernen/Leren in het christendom en Jodendom. Maar wat zijn onze eigen ervaringen met Leren ?

De eerste leeravond is op donderdag 24 januari. Henk Scholder, judaicus en docent van de Stichting Leren en Vernieuwen (LEV) is de gastspreker. LEV is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. Deze stichting bevordert de studie van Bijbel en Joodse traditie. Scholder zal ons inleiden in de joodse wereld van het Lernen. Waarom staat dat daar zo centraal. Maar ook wat zegt ons dat als christen? Wat kunnen en moeten wij daarmee?

Op donderdag 7 februari vindt de tweede bijeenkomst plaats en is een rechtstreeks vervolg van de eerste avond van 24 januari. Ook deze bijeenkomst staat onder leiding van Henk Scholder. Deze tweede avond zullen wij Lernen zelf gaan “doen”. Zo kan men persoonlijk ervaren wat “lernen” daadwerkelijk inhoudt !

Beide bijeenkomsten – in nauwe samenwerking met het Spiritueel Cultureel Centrum – beginnen om 20:00 uur.

Locatie: Hoor- en Leerzaal, St. Franciscus Xaverius Pastorie, ’t Zand 31, Amersfoort.

Bijdrage: € 5 per avond; € 8 voor 2 avonden.

Informatie: diaken Frank Sieraal 033 – 472 94 38; zie ook www.dagvanhetjodendom.nl

Opgave: secretariaatscc@gmail.com