Dag van het Jodendom in Arnhem

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom organiseert het Aartsbisdom Utrecht op woensdag 17 januari 2024 een bijeenkomst in de historische synagoge te Arnhem. Voor 2024 is gekozen voor het thema Lef. Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd de priesters, diakens, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers werkzaam met een zending van de aartsbisschop van Utrecht, de catechetisch medewerkers en diaconaal assistenten en allen die in het Aartsbisdom geïnteresseerd zijn in Kerk en Jodendom.

Sprekers zijn: burgemeester Marcouch, opperrabbijn Jacobs, kardinaal Eijk en de heer Simon, voorzitter van de Joodse gemeente Arnhem en voorzitter van Yad Vashem Nederland. Professioneel chazan (Joodse cantor) Sacha van Ravenswade van o.a. de Jacob Obrecht Synagoge te Amsterdam zal tussen de inleidingen door Joodse liederen zingen. Ook kunnen de aanwezigen de synagoge bezichtigen.

Jaarlijks viert de katholieke Kerk onder meer in Nederland op 17 januari de Dag van het Jodendom. “Deze is bedoeld om ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholiek geloof alsook om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken,” aldus mgr. Woorts namens de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom in de uitnodiging.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur, er is plaats voor 175 personen. Aanmelden is verplicht en kan t/m 12 januari via het in de uitnodiging vermelde e-mailadres.

Klik hier voor de uitnodiging.

Bron: Aartsbisdom.nl