Dag van het jodendom in Groningen 2020

Thema is Bevrijding & Vrijheid. Met de keuze voor dit thema haken de bisschoppen aan bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd van de tirannie van onderdrukking en racisme door de nazi’s. We vieren De Bevrijding en zijn ons bewust van onze verworven vrijheid. Nu, 75 jaar na dato, willen we ons de vraag stellen wat er van deze verworven vrijheid terechtgekomen is. Heeft De Bevrijding ook werkelijk vrijheid opgeleverd? En wat betekent deze vrijheid dan in een samenleving waar individualisme en secularisatie overheersende bewegingen zijn geworden? Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij een geloofsgemeenschap. Recreatieve activiteiten gaan vóór kerk- of synagogebezoek of men kiest voor religieus extremisme. De 24/7-economie en de digitale wereld maken dat onze ‘vrijheid’ steeds verder onder druk komt te staan, met keuzestress en een burnout tot gevolg. Op de Dag van het Jodendom willen we ons verdiepen in de vraag wat vrijheid heden ten dage nog betekent en dan met name vanuit de Joodse traditie en vanuit de Kerk. Hoe interpreteren Kerk en Synagoge het begrip vrijheid en wat zouden zij eventueel kunnen bijdragen aan een actualisering van het begrip vrijheid?

Studiemiddag Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom Groningen-Leeuwarden op zondag 19 januari 2020 een studiemiddag in de Synagoge Groningen. Sprekers zijn: Prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid KNAW en Dr. Joke Brinkhof, exegeet; namens de R.K. Kerk lid algemeen bestuur OJEC (Overlegorgaan Joden En Christenen).
DvhJ 2020 Folder met alle informatie