Lezingen DvhJ 23 januari – Utrecht

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

  • Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap – door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)
  • Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd – door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Praktische informatie:

  • Datum: zondag 23 januari 2022
  • Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht
  • Aanvang: 15.00 uur
  • De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Opgeven:
Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 – 12.30 uur of 14.00 – 16.30 uur)

U bent van harte welkom!

Namens de DWKJ,
Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter