Rondgang door Joods Deventer op 23 januari 2017

Ook de katholieke kerk kent een speciale band met het Jodendom. Ruim 50 jaar geleden heeft de kerk dat in het conciliestuk Nostra Aetate bevestigd. Op de dag voor de week van gebed voor de eenheid met de Christenen (17 januari) wordt dit ook gevierd/ herdacht. Maar dat valt altijd op merkwaardige ogenblikken. Daar om heeft de bisdommelijke werkgroep Kerk en Jodendom een activiteit gepland op maandag 23 januari 2017 in Deventer. We laten ons rondleiden langs plekken van (voormalig) joods leven om ons zo te herinneren dat de joden een deel van ons bestaan zijn. Daarna hopen we een uitleg te krijgen over kosjer en niet- kosjer, gecombineerd met lekkere hapjes.. De tocht begint om 14.00 uur in het Etty Hillesumcentrum en om half vijf is alles al weer voorbij. Deelname kost €7,50. Graag tevoren opgave via lgeurts@heiligelebuinus.nl