Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen

THEMA ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel Vrouwen spelen een belangrijke rol in Tenach. Denk bijv. aan de
vier Aartsmoeders Sara, Rachel, Rivka en Lea. In Talmoed en rabbijnse geschriften hebben zij betekenis gekregen. In Spreuken 31:10 lezen we over een ‘sterke’ vrouw. Een kritische beschouwing leert ons dat de betekenis van het Hebreeuwse woord chajil veel diepgaander is dan ‘sterk’ Het kan ook betekenen: nobel, krachtig, capabel, kloek, rijk, strijdbaar… Wat vrouwen in Tenach zeggen en doen geeft zicht op een diepere betekenis van het menszijn. De vrouwen in het Nieuwe Testament, vele vaak zonder naam, zijn
ook van grote betekenis. Het waren in alle evangeliën vrouwen die de eerste getuigen waren van de opstanding. Onder hen Maria van Magdala, die in de latere beeldvorming veel gezichten heeft gekregen, van hoer tot heilige. Misschien wel de bekendste vrouw is Maria, de moeder van Jezus. Een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke’ vrouw roept ons, vrouwen én mannen, op onze verantwoordelijkheid te nemen.

STUDIEMIDDAG
Als aanzet tot nadenken en discussie over bovenstaand thema organiseert het Bisdom Groningen-Leeuwarden op zondag 22 januari 2023 een studiemiddag in de Synagoge Folkingestraat te Groningen. Sprekers zijn Prof. dr. Irene E. Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen, Universiteit van Amsterdam en Dr. Joke Brinkhof, exegeet.

PROGRAMMA
14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie of thee
15.00 – 15.05 uur Begroeting en openingswoord
15.05 – 15.40 uur prof. dr. Irene Zwiep: Achter elke ‘sterke’ vrouw… Joodse moeders in Tenach en midrasj
15.40 – 15.50 uur Intermezzo
15.50 – 16.25 uur dr. Joke Brinkhof: ‘Sterke’ vrouwen, portretten uit het Nieuwe Testament en de christelijke traditie
16.25 – 16.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers
16.40 – 17.00 uur Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur Sluiting

Wij hopen van harte u op 22 januari 2023 te mogen begroeten. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. In verband met de praktische organisatie vragen wij u zich z.s.m. aan te melden bij: Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl