15 januari – Lezing ‘Dag van het Jodendom’ in Groningen

 

Waar? Groningen
Wanneer? 15 januari 2017
Wat? Lezing door Dr. Leo Mock en Prof.dr. E.P.N.M. Borgman

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema ‘De vreemdeling’. Het woord ‘vreemdeling’ roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende,  buitenstaander.

De Dag van het Jodendom 2017 wil een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden? Wat zeggen onze religieuze tradities hierover?

Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom Groningen/Leeuwarden op zondag 15 januari 2017 een studiemiddag in de synagoge Folkingestraat (Groningen). Sprekers zijn Dr. Leo Mock MA, uitgever, publicist, Talmoedist en docent aan de Universiteit Tilburg afd. Bijbelwetenschappen en kerkhistorie, en Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, gewoon hoogleraar Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Tilburg met de leeropdracht ‘Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’.

PROGRAMMA THEMA ‘De vreemdeling’

14.30 uur  Ontvangst met koffie
15.00 uur  Begroeting en openingswoord door de voorzitter van de resonansgroep, Arthur van Essen
15.05 uur  Inleiding Dr. Leo Mock
15.40 uur  Muzikaal intermezzo
15.45 uur  Inleiding Prof. dr. Erik P.N.M. Borgman
16.20 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers
16.35 uur  Drankje of sapje
17.00 uur  Sluiting

Wij hopen van harte u op 15 januari te mogen begroeten.

In verband met de praktische organisatie en voorbereidingen op deze dag vragen wij u beleefd zich z.s.m. aan te melden bij: Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, t.a.v. mw.Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl