Dag van het Jodendom in Tilburg (17 en 22 januari 2017)

De Heer is mijn licht en mijn heil
een lees- en luisteravond op de Dag van het Jodendom (17 januari) over psalm 27 –

Joden en christenen behoren tot dezelfde familie. Paus Benedictus XVI heeft joden ooit getypeerd als ‘onze vaderen in het geloof’ en paus Johannes Paulus II sprak over hen als ‘onze oudere broers’. Paus Franciscus ging vorig jaar nog een stapje verder en noemde joden en christenen ‘tweelingen’. Zo zou de nieuwe visie op de verhouding van joden en christenen het beste gekarakteriseerd kunnen worden. Want historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom joodse stromingen die beide teruggaan tot het jodendom uit de eerste eeuw.

Kenmerkend voor dit gezamenlijke begin is vooral dat we bidden tot dezelfde G’d en een groot deel van de Bijbel gemeenschappelijk hebben. We lezen en zingen in onze vieringen uit hetzelfde psalmenboek. Maar er zijn uiteraard verschillen. Op de ‘Dag van het Jodendom’ (17 januari) gaan we dieper in op de betekenis van psalm 27, die op zondag 22 januari in alle katholieke kerken als antwoordpsalm op het leesrooster staat. Wat zeggen we als we deze oude woorden gebruiken? Hoe klinkt de psalm in de synagoge, in de Rooms-katholieke en protestantse kerken en in oecumenische vieringen zoals in Taizé.

We beluisteren psalm 27 in verschillende zangtradities. Naast gelegenheidszangers van het klassiek gregoriaans, van de Nederlandstalige liturgie en van de Taizégroep van Petrus en Paulus zijn voor deze avond in het bijzonder ook leden van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant uitgenodigd. Toegelicht wordt wat de plaats is van de psalmen (en in het bijzonder van psalm 27) in de liturgie van de verschillende tradities.

De avond staat onder leiding van Nico van Doorn en Cor Sinnema, twee Tilburgse emeritipastores.

Dinsdag 17 januari begint de avond om 20.00 uur (tot 22.00 uur) en deze vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11, Tilburg. De toegang is gratis.

Op zondag 22 januari zal psalm 27 zal opnieuw te horen zijn. Dan staan we stil bij het feit dat het de 10e keer is dat de Dag van het Jodendom in ons land wordt gehouden. Mgr. Gerard de Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, is dan de hoofdcelebrant in de eucharistieviering van 10.00 uur, eveneens in bovengenoemde kerk.