Boeksuggestie Mazzel Tov

‘Mazzel tov’ is het autobiografische verhaal van Margot Vanderstraeten. Gedurende haar studententijd begeleidt Margot zes jaar lang Elzira en Jakov, de kinderen uit het Joodse gezin Schneider. Via de kinderen krijgt Margot steeds meer toegang tot de gesloten joods-orthodoxe wereld.

“Wij zijn modern-orthodox. We bezoeken andere synagogen en hebben andere rabbijnen. Chassidische kinderen gaan naar andere scholen, die veel strenger in de religie zijn dan de onze.”

De religieuze wetten en eeuwenoude tradities kan de Vlaamse studente maar moeilijk plaatsen in de huidige tijd en ook de Schneiders raken bekneld tussen tradities en het moderne leven. Het feit dat Margot ongehuwd samenwoont met haar Iraanse vriend wekt achterdocht. Gaandeweg ontstaat er echter een wederzijds respect. Jaren later, wanneer Elizira en Jakov zijn afgestudeerd, bezoekt Margot haar voormalige pupillen.

“Jakov vertrok naar het buitenland. Eerst zou hij in Israël gaan studeren, daarna in New York en Boston, daarna weer in Israël. Hij wilde nu ook graag officieel ‘master in business’ worden.”

‘Mazzel tov’ is het autobiografische en confronterende relaas over opgroeiende kinderen in een modern-orthodox joods milieu, gezien door de ogen van een niet-joodse jonge vrouw. Het biedt een unieke kijk in deze –voor velen- onbekende wereld. Bovendien hanteert Vanderstraeten een zeer fraaie schrijfstijl.

“Aan dit gebrek aan ruimtelijk inzicht moest ik denken toen ik met Elzira sprak. Zij leek niet te dolen, zelfs niet te twijfelen aan de route die ze wilde nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet bang was voor wat haar te wachten stond: dat was ze wel.”

Vanderstraeten deelt via ‘Mazzel tov’ haar ervaringen met het jodendom, de orthodoxie, maar ook haar gevoelens van afkeer en afweer die zo nu en dan de kop opsteken. Begrip vanwege de Holocaust en een onbehaaglijk gevoel van onbegrip vanwege de Palestijnse kwestie strijden in haar boek om gelijk. Op schurend eerlijke wijze vertelt de auteur over haar afgunst jegens de Joden die een gemeenschap vormen waar zij nooit bij zal horen.

In ‘Mazzel tov’ staat de vraag centraal hoe wij in al onze diversiteit toch kunnen samenleven. Een indrukwekkend boek over relevante en actuele kwesties als integratie en segregatie. Een absolute aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in het Jodendom.

Over de auteur
Margot Vanderstraeten is schrijfster en journalist. Ze publiceerde eerder ‘Alle mensen bijten’ (debuutprijs), ‘De vertraging, Mise en place’ (nominatie Halewijnprijs), ‘Het vlindereffect’ en een tweetal interviewboeken: ‘Schrijvers gaan niet dood’ en ‘Het geweten van onze strafpleiters’.

Voor meer informatie