DvhJ 2018 in het bisdom Den Bosch – 14 januari 2018

Jaarlijks viert de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, op of rond 17 januari, de Dag van het Jodendom. Het doel is kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen, alsook de actieve dialoog tussen Joden en christenen te stimuleren. De Dag van het Jodendom gaat vooraf aan de Gebedsweek voor Eenheid onder de christenen (in 2018 van 21 t/m 28 januari). Daarmee willen de bisschoppen uitdrukken dat alle christelijke kerken wortelen in het jodendom.

Als aanzet tot nadenken en om nader met elkaar kennis te maken, is er een studiemiddag gepland op zondag 14 januari 2018, met lezingen verzorgd door Mgr. G. De Korte, rabbijn M. Levine van de Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen en rabbijn C. Zeidler van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant.

Het thema voor deze middag luidt: ‘Ledor Wador – Doorgeven van de Traditie’. Flyer

Van harte nodigen we u uit voor de bijeenkomst op zondag 14 januari 2018. Aanmelden voor deze dag – onder vermelding van naam, adresgegevens en email – is gewenst en kan tot uiterlijk 5 januari 2018 via avdels@bisdomdenbosch.nl