Digitale Vrouwenlexicon

Sinds de maatschappelijke emancipatiebewegingen van de 19e en 20e eeuw is er veel gebeurd, denk aan Vrouwenkiesrecht, arbeidersbewegingen, en omgang met religieuze minderheden. Denk aan de Joodse Aletta Jacobs (arts en voorvechter van het vrouwenkiesrecht) en Sientje Prijes (vakbondsbestuurder) en de katholieke politici Anna de Waal en Marga Klompé. Over …