Dag van het Jodendom 2008: Met Nieuwe Ogen

Thema van 2008: ‘Met Nieuwe Ogen’.

Mgr. A.H. van Luyn sdb: “Ik heb het jodendom heel hoog zitten. Hier liggen de wortels van ons geloof. Het optreden van Jezus als leraar, profeet en heiland valt los van diens jood zijn niet te begrijpen.” Lees het hele INTERVIEW met Van Luyn uit de Kroniek en een speciale AANBEVELING van de bisschoppelijk referent voor de Betrekkingen met het Jodendom.

Drs. Jaap van der Meij over de Dag van het Jodendom en het thema ‘Met Nieuwe Ogen’. “We kunnen ons eigen geloof niet goed begrijpen zonder enig benul van de joodse achtergronden. De leerlingen van Jezus, de evangelisten, Maria, Jozef, Jezus zelf en zo goed als iedereen in zijn entourage waren vrome joden.” Lees het HELE INTERVIEW van de voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël.

Ontmoeting

Een aantal Europese landen is katholiek Nederland voorgegaan bij het vormgeven van zo’n speciale dag en deze blijkt een uitstekende gelegenheid te zijn voor studie, bezinning en ontmoeting. Het is overigens niet de bedoeling dat 17 januari onderdeel uitmaakt van de liturgische cyclus van het jaar, want deze is immers al heel vol. Ook gaat het niet om een politieke discussie over de situatie in het Midden-Oosten. Het jodendom heeft een speciale betekenis voor het christendom, omdat Jezus joods was en het christendom voortkomt uit het jodendom. Het is belangrijk om daar tijdens deze dag dieper op in te gaan. De Dag van het Jodendom biedt ook een goede gelegenheid voor joden en katholieken om elkaar te ontmoeten.

Activiteiten

De volgende activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Zo kan er een studieavond georganiseerd worden over het jodendom. Thema’s zijn er genoeg. Er valt te denken aan de manier waarop joden en christenen met de Schrift omgaan of aan de joodse wortels van het christendom. Een ander belangrijk thema is de messiaanse hoop die onder joden en christenen leeft, joodse en christelijke religieuze feesten, cultuur, ethiek, familieleven, enzovoort. Ook kunnen excursies of historische stadswandelingen georganiseerd worden, terwijl een bezoek aan de synagoge voor veel mensen interessant kan zijn.

ER IS CONCREET MATERIAAL OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN.