Dag van het Jodendom 2010: Tijd is heilig – rituelen in het dagelijks leven

Dag van het Jodendom in de media
Er is aandacht besteed aan de Dag van het Jodendom 2010 in diverse radio- en televisieprogramma’s. Op deze pagina kunt u de fragmenten nog eens bekijken en / of beluisteren.
ZIE HET OVERZICHT.

‘Hoe goed is het als broeders bijeen te zijn’
D e jaarlijkse Dag van het Jodendom op 17 januari is voor katholieken een moment om zich te verdiepen in de roots van hun geloof en om het levende Jodendom te ontmoeten. Terwijl paus Benedictus XVI de Grote Synagoge in Rome bezocht, werden in Nederland op een aantal plekken – zowel op diocesaan en parochieniveau – ontmoetingen georganiseerd: Mgr. De Korte bezoekt de synagoge in Groningen, parochiefederatie Waterheul bezoekt Joods Den Haag, Ontmoeting in gerestaureerde synagoge in Dieren, enz. LEES VERDER.

Paus in Grote Synagoge van Rome
Samen getuigen van God
Op 17 januari bracht paus Benedictus XVI een bezoek aan de Grote Synagoge in Rome. Hij trad hiermee in het voetspoor van Johannes Paulus II, die op 13 april 1986 als eerste paus deze synagoge bezocht. Zie de fotoreportage op KatholiekNederland.nl In 2006 al nodigde de opperrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni, paus Benedictus uit voor dit bezoek, een uitnodiging die maart 2009 werd herhaald en begin januari van dit jaar opnieuw werd bevestigd. Met fotoreportage en videobeelden. LEES VERDER.

Mgr. de Korte bezoekt Synagoge in Groningen
Op 17 januari schenkt de RK kerk aandacht aan het Jodendom, waaruit het oorspronkelijk voortkomt. Voor die gelegenheid nodigde de Stichting Folkingestraat Synagoge de bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr Gerard de Korte uit om kennis te maken met het gebouw en haar gebruiken. De bijeenkomst was informeel van karakter, geleid door Marcel Wichgers, die werkzaam is bij de Stichting. Hoewel van huis uit zelf katholiek, kent hij de geschiedenis van het gebouw aan de Folkingestraat als geen ander. LEES VERDER.

Relatie van Dag van het Jodendom en Gebedsweek
Beginnen vanaf Jeruzalem (Lucas 24,47)
Op 17 januari wordt de jaarlijkse Dag van het Jodendom gehouden. Tevens begint dan in ons land de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema van de gebedsweek voor de eenheid is ontleend aan het Lukas evangelie, hoofdstuk 24,48: ‘Jullie zullen hiervan getuigenis geven’. Jaap van der Meij, voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël, legt in onderstaande bijdrage de verbinding tussen beide initiatieven.
LEES VERDER.

Rkkerk.nl-katern: Dag van het Jodendom 2010: achtergronden & werkmateriaal
De meeste katholieken in Nederland kennen ze wel: Missiezondag, Week van het Gebed voor de Eenheid, de Vredesweek… Momenten in het kerkelijk jaar waarop onze aandacht of steun gevraagd wordt voor een bepaalde groep of een speciaal doel. In 2008 is daar de Dag van het Jodendom op 17 januari bijgekomen. Het blad rkkerk.nl bracht een special uit over het thema van 2010 ‘rituelen in het dagelijks leven’ met interviews, achtergronden en werkvormen.
DOWNLOAD HET GEHELE KATERN.

Moge mijn gebed opstijgen tot U, Eeuwige, op het juiste moment
Bidden, dawwenen, oren. Het zijn drie woorden voor hetzelfde begrip. Over de hele wereld is gebed de verbinding met het Hogere, ook met het Hogere in jezelf. Dawwenen en oren zijn Jiddische woorden met Latijnse wortels voor het Nederlandse woord bidden. Binnen het jodendom is het bidden in de plaats gekomen voor het offeren in de Tempel die in Jeruzalem stond en in het jaar 70 door de Romeinen werd verwoest. In de Joodse boekenkast bevindt zich altijd wel een gebedenboek. LEES VERDER.

Suggesties voor preek en exegese
Op zondag 17 januari 2010 vindt in de Nederlandse kerkprovincie de derde Dag van het Jodendom plaats. Graag bieden wij u aan een exegetische inleiding van de LEZINGEN EN EEN PREEKSUGGESTIE. De exegetische inleiding is geschreven door Tineke de Lange (KRI) en de preeksuggestie is van de hand van pastor Leo Geurts. Deze exegetische inleiding en preek zullen verschijnen in het januari/februarinummer 2010 van het TIJDSCHRIFT VOOR VERKONDIGING. Als achtergrond bieden wij u ook graag vijf tips wanneer het jodendom of de joodse achtergrond van Jezus ter sprake komt.

Impressie Impulsdag Jodendom – ‘Tijd is heilig’
Op 15 oktober jl werd in het kader van de Dag van het Jodendom een impulsdag georganiseerd over het jaarthema huisrituelen. Zo’n 50 mensen uit alle windstreken van Nederland hadden zich Amsterdam verzameld voor inleidingen en workshops. Professor Rouwhorst (Faculteit Katholieke Theologie) gaf aan dat in de rooms-katholieke traditie veel rituelen die oorspronkelijke thuis plaatsvonden, langzamerhand in kerk en klooster terechtkwamen en het domein werden van de clerus. Liturgie thuis was vrij beperkt. LEES DE HELE IMPRESSIE.

Over het eten in het Jodendom
Het is één van de wetten die wij niet begrijpen
Drie keer staat er in de Torah dat je het bokje niet in de melk van zijn moeder mag koken, nl. in Exodus 23:19 en 34:26 en in Deuteronomium 14:21. Je zou denken: wat een diervriendelijke maatregel, en dat zo vroeg in de (geschreven) geschiedenis van de mensheid. Echter, onze geleerden hebben eruit geconcludeerd dat er geen vermenging van melk en vlees mag plaatsvinden, dus dat je niet tegelijkertijd vlees(producten) en melk(producten) mag eten. Dit nog afgezien van de lijst van voor consumptie verboden dieren. LEES VERDER.