Dag van het Jodendom 2011 in Nederland

Afgelopen week werd voor de vierde keer de Dag van het Jodendom in Nederland georganiseerd. Het centrale thema is dit jaar ‘feesten en gedenkdagen’. Diverse bisdommen en parochies zijn dit jaar aan de slag gegaan om aandacht te schenken aan de joodse wortels van het christendom door middel van synagogebezoek, films en studiebijeenkomsten.

Amersfoort

De Onze Lieve Vrouwparochie in Amersfoort organiseert in samenwerking met de Katholieke Raad voor Israel een drieluik over het jodendom. De serie startte op 16 januari. 40 parochianen brachten een bezoek aan de synagoge in Amersfoort, één van de oudste synagogen van ons land. Mevrouw Betty de Liever gaf een enthousiaste uiteenzetting over de geschiedenis van de synagoge. Vervolgens ging zij in op de verschillende elementen in de ruimte. Na de inleiding begon een vragenuurtje. Parochianen wilde van alles weten over kosjer leven, besnijdenis en de joodse liturgie. De serie gaat verder op 10 februari. Rabbijn Marianne van Praag is dan te gast in Amersfoort en zal spreken over joods leven en joodse cultuur. WEBSITE.

Delft

Het Bisdom Rotterdam organiseerde in samenwerking met het Delftse Studentenpastoraat een bezoek aan de synagoge in Den Haag voor studenten en young professionals. Ongeveer 20 deelnemers uit Delft en Den Haag werden ontvangen door Kenneth Leinwand, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag. De studenten werden begeleid door mgr. Van Luyn, apostolisch administrator en de studentenpastores Avin Kunnekkadan svd en Günther Sturms. WEBSITE.

Breda

Op 17 januari organiseerde het bisdom Breda een bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten. Bisschop Van den Hende en diaken Egbert Bornhijm verzorgden inleidingen over het conciliedocument Nostra Aetate en het document ‘het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel’. Dit laatste document is uitgegeven door de Pauselijke Bijbelcommissie. De avond werd bijgewoond door ongeveer 20 proffessionals. WEBSITE.

Roermond

In Roermond hield Jochanan Belinfante, voorzitter en docent van het Leerhuis te Meerssen, op 17 januari twee keer een lezing over de geschiedenis en betekenis van de sjabbat in het dagelijks leven van het Jodendom. Joodse muziek was onderdeel van het programma. De lezingen vonden plaats op het bisdomkantoor. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de synagoge in de Hamstraat. In totaal hebben zo’n 60 mensen de lezingen bijgewoond.

Groningen

Bisschop de Korte heeft zondag 23 januari met een groep priesters, pastoraal werkers en andere gelovigen een bezoek gebracht aan de synagoge aan de Folkingestraat. Het bezoek vond plaats in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom. WEBSITE.