Dag van het Jodendom in Soest

De Rooms-katholieke parochie in Soest verzorgde in januari en februari 2013 diverse activiteiten in het kader van Dag van het Jodendom 2013.

Op donderdag 17 januari 2013: ‘de Dag van het Jodendom’ – werd een inleiding op Tanach verzorgd door mevr. T. Middleton. Zij is docente aan Joodse leerhuizen.

Op woensdag 30 januari 2013: De rabbijnse traditie in Jezus’ tijd: hoe Jezus en zijn tijdgenoten omgaan met de bijbelse traditie; ondersteund door het boek van dr. Marcus van Loopik ‘Balk en splinter’ Joodse achtergronden van de Bergrede.

Woensdag 13 februari 2013: Welke dynamiek ontmoeten we in de Schrift: stilstand en/of vooruitgang? Pas op de plaats aan de hand van de ‘traditie’ en/of toekomst gerichte beweging?

Woensdag 27 februari 2013: het relationele denken is de kracht. “Ich und Du” bij Martin Buber. ‘Het gelaat van de ander/Ander’ bij Levinas.

De avonden worden gehouden in de Sleutel, te Soest, Steenhostraat 41. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Opgave bij het secretariaat van de H.H. Martha en Maria parohie; tel. 035-6011320 ( ma.-vr. 9 – 13 uur). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.