Dag van het Jodendom 2013 in Amersfoort

In Amersfoort hebben rondom de Dag van het Jodendom een reeks activiteiten plaats gevonden.

Op donderdag 17 januari j.l waren Kardinaal Eijk en hulpbisschop Woorts, samen met de andere leden van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, te gast in de orthodox joodse synagoge in Amersfoort, waar in een bijzonder plezierige open en hartelijke sfeer een ontmoeting plaats vond met leden van de Joodse Gemeente. De voorzitter van de Joodse Gemeente Amersfoort, dhr. J.Boosman,beschreef het huidige reilen en zeilen van de Gemeente, die hij nu weer als bloeiend kon kenschetsen na de uitermate moeilijke na-oorlogse periode waar de helft van de Joodse Gemeente in de oorlog was omgebracht. Mevrouw N.Mayer gaf een uiteenzetting over de geschiedenis van de Amersfoortse joden, waarbij geruime tijd sefardische en asjkenasische Joden als één Gemeente in de synagoge bijeenkwamen. In de synagoge gaf rabbijn Sh. Evers een uitleg over de elementen die voorkomen in een Joodse eredienst. Kardinaal Eijk stond in zijn dankwoord stil bij het belang van de Dag van het Jodendom. Hij memoreerde de historische ontwikkeling in Nederland op het gebied van de joods-katholieke betrekkingen. Het programma bood gelegenheid elkaar ook meer informeel te ontmoeten, waar in ruime mate van gebruik gemaakt werd!

Ook op 17 januari ’s avonds vond een gesprek plaats met als inleiders pastoraal werker dr. Guus Timmerman en ds. Paul van der Harst over het thema “Hoe gaan we om met de grenzen in onze zorg voor de wereld ?”

Op dinsdag 26 februari hield rabbijn (in opleiding) mevr. Esther Hugenholtz een inleiding over het onderwerp “Tikkoen Olam: Zorg voor de Schepping”, waarin ze aan de hand van een groot aantal bijbelcitaten uit het Eerste Testament aangaf dat de zorg voor de schepping altijd een heel essentiële plaats binnen het Jodendom heeft gevormd.

Zondag 24 maart heeft een bezoek plaats gevonden aan het Fransiscaans Milieuproject in Stoutenburg (vlak bij Amersfoort).Daar vertelde franciscaan Guy Dilweg over het gemeenschapsleven in het Milieuproject in verbondenheid met de natuur en geïnspireerd door Franciscus van Assisi. Via een bezoek aan hun moestuin kon dat worden geïllustreerd. Tenslotte kon mevrouw Annette Rookmaaker in een korte uiteenzetting vanuit een joodse benadering datgene onderstrepen dat Guy Dilweg had verteld.