Impulsdag Dag van het Jodendom – 9 oktober 2013 in Zwolle

Dit jaar vindt de impulsdag als voorbereiding op het Dag van het Jodendom 2014 plaats in de Zwolse synagoge op woensdag 9 oktober 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het thema dit jaar is ‘Uitweg uit de crisis – joodse en christelijke perspectieven’. Deze impulsdag wordt georganiseerd door het Secretariaat van het Rooms-katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

Uitweg uit de crisis – joodse en christelijke perspectieven
woensdag 9 oktober 2013, 13.00 uur tot 17.00 uur, synagoge in Zwolle

Het nieuws wordt al een paar jaar beheerst door de economische crisis die Europa – waaronder ook Nederland – in haar ban heeft. Economen en politici proberen uit te rekenen hoe lang deze crisis gaat duren. Wanneer zal het einde van de tunnel in zicht komen? Wanneer zullen er weer lichtpuntjes verschijnen?.D.w.z. wanneer zal het economisch weer wat beter gaan zodat aan de bezuinigingen een einde zal komen? Bij dat alles gaat het vooral over de economische crisis.

De gevolgen van deze crisis zijn vooral voor grote kwetsbare groepen in de samenleving soms dramatisch. Er is geen enkele reden om de ernst ervan te bagatelliseren. Dat neemt niet weg dat vanuit een joods en christelijk perspectief een economische crisis ook een aanzet kan geven tot het stellen van levensbeschouwelijke en spirituele vragen. Waarom is het fout gegaan? Is er alleen maar verkeerd en ondeskundig gerekend en gepland? Is het nu eenmaal de cyclus van de economie, van de vette en de magere jaren? Of heeft de crisis ook te maken met het feit dat belangrijke morele en ethische waarden teveel uit het oog zijn verloren? Zijn misschien verkeerde prioriteiten gesteld? Is het profetische appèl tot gerechtigheid en rechtvaardigheid voldoende serieus genomen? Zijn economische waarden niet te vaak boven het lichamelijke én geestelijke welzijn van mensen en boven het leefmilieu gesteld? De economische crisis zal voor Joden en Christenen een aanleiding tot bezinning op die vragen vormen.

Tegelijkertijd geldt dat Joden en Christenen leven vanuit de Messiaanse hoop (vgl. de bisschoppelijke brief ‘Levend met één zelfde hoop’). Bezien vanuit dat perspectief hoeft de moderne mens, ook in een economische crisis, ‘de toekomst niet als bedreigende leegte te ervaren’ (idem). Joden en Christenen zullen, ook in crises, zoeken naar wegen om gestalte te geven aan de gemeenschappelijke Messiaanse opdracht om de aarde bewoonbaar te maken en zo uitwegen te vinden uit de crisis, in het vertrouwen dat onze toekomst in Gods hand is.

Programma

13.00 uur Ontvangst (koffie / thee)
13.30 uur Openingswoord

13.45 uur Forumgesprek economische crisis, geloofscrisis en pastoraat
Tijdens het forum gaan Leo Mock en Eric Ottenheijm onder leiding van Jaap van der Meij in gesprek over economische crisis, geloofscrisis en pastoraat. Elk onderwerp in dit debat wordt geopend met een kort YouTube-fragment. Vervolgens zullen de forumleden hun visie uiteenzetten. Leo Mock zal vanuit Joods perspectief spreken en Eric Ottenheijm zal vanuit Rooms-katholiek perspectief reageren. Uiteraard is er ook ruimte voor deelnemers in de zaal.

15.00 uur Rondleiding
15.30 uur Pauze

15.45 uur Workshops
Tijdens de workshops kunt u verder in gesprek gaan met Leo Mock, Eric Ottenheijm en Jaap van der Meij.

16.45 uur Afsluiting en borrel
17.00 uur Einde

U kunt zich aanmelden via info@dagvanhetjodendom.nl. De eigen bijdrage voor deze middag is € 32,50.