Dag van het Jodendom in Utrecht

Op zaterdag 14 januari 2023 vindt een ontmoeting plaats in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht tussen joodse leden van de LJG en katholieke leden van de H.Martinus parochie uit Utrecht. Allereerst zullen beide de zaterdag-ochtend dienst in de synagoge bijwonen. Na afloop – en na het nuttigen van een broodje en koffie/thee – gaan beide groepen met elkaar in gesprek om een contact op te bouwen en te leren wie die ander is. Mogelijk wordt nader ingegaan op het thema van de Dag van het Jodendom 2023 “Sterke Vrouwen binnen het Jodendom en Katholicisme”. Rijke tradities aan beide kanten zullen een gesprek daarover boeiend maken. Elkaar ontmoeten zal echter het belangrijkste zijn !