Doorgeven – traditie van generatie op generatie

Geen gemeenschap, geen traditie zonder doorgeven. Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 willen we kijken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie het Jodendom en het christendom. Een rijk onderwerp, ‘doorgeven’. Om maar een paar vragen te noemen die bij dit woord opkomen: Wat geef je eigenlijk door? Wie geeft de traditie door, en hoe? Wat doe je zelf met datgene wat je hebt meegekregen? En wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’?

Ook voor de Dag van het Jodendom 2018 heeft de Werkgroep Dag van het Jodendom gespreksmateriaal ontwikkeld. Hier vind u een voorproefje. Het volledige materiaal staat binnenkort hier op de website.

Om te beginnen een kleine quiz.

Vraag 1
Het 1e scheppingsverhaal in de bijbel
a) is echt zo gebeurd
b) is een sprookje
c) vertelt over ordening en verwondering

1. Joods en christen zijn –wat betekent dat?
Wat maakt je tot Jood? De ‘schijf van vijf’ van de Joodse identiteit (Ido Abraham)
Wat maakt je tot katholiek? Maak uw persoonlijke ‘schijf van vijf’ van het katholicisme.

2. Informatie: traditie en geloof doorgeven in Jodendom en christendom – hoe gebeurt dat?

3. Kijk terug op uw eigen geloofsopvoeding – wat neem je mee, wat laat je achter, wat geef je door?

4. Joodse verhalen over traditie – wat neem je mee, wat laat je achter, wat geef je door?

5. De paradox van de opvoeding: grenzen stellen om vrijheid te leren.

Binnenkort op de website.