lezing: ‘De ene Bijbel, maar verschillend gelezen’ – 8 november 2017 in Roermond

Dr. P.J. van Midden houdt zijn voordracht op woensdag 8 november a.s. om 14.30 uur
in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond. Joden en christenen lezen dezelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen elk in ieder geval met een eigen bagage. Joden hebben immers geen Nieuw Testament en het heeft dus voor hen geen zin om van een Oud Testament te spreken. Ze lezen de Bijbel vanuit een verzameling tradities, die we Talmoed noemen en waarin de wijsheid van rabbijnen van eeuwen en eeuwen is opgeslagen. Die traditie is maatgevend, meer dan de tekst van de Bijbel.

Op deze bijeenkomst wordt begonnen met de Hebreeuwse tekst. Iedereen kan dat volgen.
Zo komen we wat dichter bij de Joodse traditie. Wie weet, kunnen we een graantje meepikken
uit die schatkist van eeuwen. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
U bent van harte welkom op 8 november. We beginnen om 14.00 uur met de aankomst en
een kop koffie.

De entree is gratis. Wij vragen u een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Aanmelding is dringend gewenst en in verband met de organisatie vragen wij u zich vóór 3 november a.s. aan te melden door bijgevoegd aanmeldingsformulier op te sturen naar: Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom in Limburg, t.a.v. mw. M. Rademaker, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond, via e-mail: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of
via tel. 0475-386892.

Uitnodiging bijeenkomst Jodendom – Katholieke Kerk 8 november 2017