Durf ik? Heb ik lef of in het Jiddisj: heb ik lev? – 23 januari 2024

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in veel andere landen in Europa, omstreeks 17 januari ieder jaar de Dag van het Jodendom gehouden. Daarbij wordt vaak speciaal aandacht gegeven aan een bepaald thema. Dat thema is in 2024 ‘Lef/Lev’.

Dinsdag 23 januari 2024, 20.00 – 21.30 uur. Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Amersfoort. Informatie en aanmelding via secretariaatscc@gmail.com, kosten 5 euro.

Over het thema: Wat betekent ‘lef’? Je ergens in storten zonder te weten waar je uitkomt? Nergens bang voor zijn? Lef heeft alles te maken met moed. Moed dat samengaat met bewogenheid en inspiratie. Lef komt uit het Jiddisj en is afgeleid van het Hebreeuwse ‘lev’, dat ‘hart’ betekent. In de Tenach heeft het ‘hard maken’ van het hart ook een positieve betekenis. Het heeft ook te maken met: moed houden en vertrouwen op de Eeuwige. En moed is dan ook morele moed. Lef is wat je nodig hebt om je angst te overwinnen. Want als je geen
angst kent, waarvoor zou je dan moed nodig hebben?

Opzet avond: Een korte inleiding over het thema wordt gegeven door mevrouw Tineke de Lange. Dit zal uitmonden in enkele prikkelende en concrete vragen, waarover we – al dan niet in groepjes – gaan nadenken. Na de pauze zullen de verschillende inzichten gezamenlijk besproken worden.

Over de inleider: Tineke de Lange studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam, is exegeet en docent Oude Testament en Jodendom aan verschillende diocesane theologieopleidingen. Daarnaast werkt ze mee aan een methode Levensbeschouwing voor het basisonderwijs. Sinds 2002 is ze beleidsmedewerker Jodendom voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie en
voor de Katholieke Raad voor het Jodendom.