DvhJ in Dieren met rabbijn Soetendorp – 17 januari 2018

‘’Ontmoeting en respect”
Datum: 17 januari 2018 , Aanvang: 19.30 uur, Dierense Sjoel, Spoorstraat 34, 6953 BX Dieren

As. 17 januari zal in de sjoel te Dieren op uitnodiging van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en de Raad van Kerken Dieren e.o. spreken rabbijn Awraham Soetendorp. Het is dan de elfde keer dat de Dag van het Jodendom in de Dierense synagoge gehouden wordt. De jaarlijkse manifestatie van de Dag van het Jodendom in Nederland is gebaseerd op de vriendschap van zijn vader, rabbijn Jacob Soetendorp, de theoloog prof. Kees de Rijk en Mgr. Toon Ramselaar. Jacob Soetendorp was na de oorlog pionier op het gebied van interreligieuze dialoog. Hij was een vurig pleitbezorger van meer begrip en vriendschap tussen mensen van diverse religieuze achtergrond.

Rabbijn Soetenorp zal tijdens de bijeenkomst zijn persoonlijke zoektocht belichten in zijn streven naar verbinding tussen mensen. Hij zal ingaan op wat inspirerende persoonlijkheden voor hem betekenen. Rabbijn Soetendorp heeft in zijn leven veel bijzondere bekende mensen mogen ontmoeten. De groeiende existentiële toenadering van vertegenwoordigers van religies komt heel goed tot uiting in de manifestatie in juni 2017: ”Friendship across religions’’. Daaraan hebben o. a. Paus Franciscus, de Dalai Lama en twintig andere religieuze leiders deelgenomen.

Ten aanzien van deze avond zegt rabbijn Soetendorp: ‘’Ik zou mijn lezing willen wijden aan de nagedachtenis van Ria en Bert van der Kemp, die voor mij het verschil hebben gemaakt tussen zijn en niet zijn en wier voorbeeld ons allen op deze Dag van het Jodendom moge inspireren’’.

Bert en Ria van der Kemp zijn de parochianen in Velp, die de jonge Awraham Soetendorp in de oorlogsjaren tegen de Duitse bezetters beschermden door hem en andere joodse kinderen met gevaar voor eigen leven enkele jaren in hun gezin onderdak te bieden. Bert van der Kemp is aan het einde van de oorlog, op de dag van de bevrijding van Velp, om het leven gekomen.

Aan het eind van de bijeenkomst zal van de deelnemers een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. De opbrengst zal gaan naar: “The Jacob Soetendorp Institute for Human Values”. Deze stichting is ook de motor van ‘’De Week van Respect’’. Daaraan nemen in Nederland 2000 scholen en 130 gemeenten deel.