DvhJ 2018 in Amerfsoort (23 januari en 20 februari 2018)

Jaarlijks wordt er binnen de RK-kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze Dag van het Jodendom  is ca 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere landen in Europa plaats. Voor 2018 is het thema Le Dor wa Dor’ , wat vertaald uit het Hebreeuws betekent “van generatie op generatie”.

De Dag van het Jodendom 2018 gaat over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Daar zijn allerlei vragen over te stellen zoals: Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Wie geeft de traditie door en hoe gebeurt dat dan? Etc. Om op deze en vele andere vragen antwoorden te kunnen krijgen zijn er twee avonden georganiseerd met gastsprekers.

De eerste is op dinsdagavond 23 januari 2018. Er zullen die avond twee ‘ervaringsdeskundigen’ – beide moeders – vertellen hoe ze in de opvoeding van hun kinderen de religieuze waarden van de joodse respectievelijk katholieke achtergrond doorgegeven hebben, en dat nog steeds doen. Was het ‘vallen en opstaan’ en onzekerheid over hoe dat aan te pakken ? Wat is belangrijk om door te geven, en welke ondersteuning was er vanuit de eigen gemeenschap ?

De eerste spreker is Jolande Drop. Ze is teammanager bij Joods Maatschappelijk Werk,  getrouwd en moeder van Rose (24 jr.) en Levi (22 jr.), die beide uit huis zijn. Jolanda heeft een Joodse moeder en een niet-Joodse vader. Haar moeder (Emmy) was nog kind in de oorlog en zat ondergedoken. Na de oorlog bleken haar ouders en broertje en zusje vermoord, wat er o.a. toe leidde dat Emmy niets van het Jodendom wilde overdragen aan haar kinderen. Jolande wel, maar hoe doe je dat als je niet in de traditie bent opgegroeid?

De tweede spreker is Marjolein Scholten. Zij is getrouwd en moeder van twee jongens en een meisje (11, 9 en 5 jr. oud). Ze heeft destijds in de huwelijksvoorbereiding samen met haar man beloofd om, ondanks het feit dat die niet gelovig is, de kinderen katholiek op te voeden. Omdat de katholieke opvoeding van Marjolein niet diepgaand was vond ze het soms moeilijk om dit op een goede manier naar haar kinderen over te brengen. Marjolein is verpleegkundige in een woon-zorg centrum en probeert daar de bij het geloof passende normen en waarden uit te stralen. Verder is ze als lector en acoliet actief in de St. Ansfriduskerk.

Dinsdag 23 januari 2018. Sint Franciscus Xaveriuskerk. Aanvang 20 uur.
Aanmelden via dhr. Frank Sieraal.
jfrcsieraal@kpnmail.nl of 033-4729438  

De tweede avond is op dinsdag 20 februari 2018 en geeft een meer beschouwend beeld over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Van katholieke zijde zal bisschop mgr. H. Woorts hierover spreken en opperrabbijn Jacobs zal dit vanuit joods kant doen.