DvhJ in Tilburg – 19 januari 2020

De ‘Dag van het Jodendom’ (17 januari) werd in 2008 ingesteld door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland met de bedoeling om de kennis over het Jodendom onder christenen te vergroten en de dialoog tussen joden en christenen te bevorderen. Sinds het bestaan van deze dag besteedt de Petrus en Pauluskerk in Tilburg hier aandacht aan.
In 2020 wordt deze dag gevierd op zondag 19 januari tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur. Centraal in deze viering staat het thema ”Uw wet in mijn hart”, ontleend aan de antwoordpsalm van de zondag. Psalmen worden door zowel joden als door christenen gezongen en gebeden. Psalm 40 is de antwoordpsalm van deze zondag. De tekst nodigt uit om mee te zingen: “Hier ben ik God, Uw wil te doen is mijn vreugde”. Tijdens de viering wordt de psalm driemaal gezongen. Eerst in het Hebreeuws, de taal waarin hij geschreven is en nog steeds in de synagoge klinkt. Hiervoor komt Tali/Cristina Salman, een van de voorzangers (chazanniet) van de Liberaal Joodse Gemeente in Tilburg naar de kerk. Een chazanniet is de vrouwelijke vorm van chazan of voorzanger, die de dienst in de synagoge leidt. Daarna wordt de psalm in het Latijn (gregoriaans) gezongen door Joost van der Wulp, de cantor/dirigent van het Petrus en Pauluskoor. Tenslotte zingt de gemeenschap de psalm als beurtzang in het Nederlands, in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. De muziek is van Michael Stumpel.
In de overweging wordt stilgestaan bij de betekenis van dit lied voor de mensen van vandaag. Na afloop van de viering, rond 11.30 uur, wordt de muzikale ontmoeting tussen joodse en katholieke tradities voortgezet met het zingen van enkele liederen uit elkaars traditie.