DvhJ2019 in Dieren

Dag van het Jodendom 2019
Op 14 januari 2019 organiseert de ‘Raad van Kerken Veluwezoom’ samen met de ‘Liberaal Joodse Gemeente Gelderland’ te Dieren een bijeenkomst in het kader van: De Dag van het Jodendom. Deze zal plaatsvinden in de synagoge aan de Spoorstraat in Dieren.
‘’Lernen’’ is in 2019 het landelijke thema van De Dag van het Jodendom. De term ‘’lernen’ gebruikt men in Joodse kring voor ‘’leren’’. Dat doet men gedurende het hele leven.
De jaarlijkse Dag van het Jodendom is door de bisschoppen ingesteld om te bevorderen dat christenen meer kennis vergaren van het Jodendom, de bron waaruit het Christendom voortkomt. Ook bevordering van wederzijds begrip en respect is een doel.
Rabbijn Marianne van Praag uit Den Haag zal de aanwezigen deze keer vertellen over ‘’derech erets’’. Dat betekent letterlijk vertaald: ‘weg of manier van het land’. Het betekent: rekening houden met anderen, met naasten. Hoe ga je fatsoenlijk met elkaar om? Hoe bewoon je samen het land op een goede manier?
Marianne van Praag was voorheen rabbijn te Dieren. Zij geniet landelijk bekendheid door haar bijdragen in kranten en optredens voor radio en tv. Onlangs speelde zij een belangrijke rol in de televisieserie op NPO-2: ’ Kijken in de ziel’.
De toegang is vrij. Er zal aan het eind van de avond wel een collecte gehouden worden.
U bent van harte welkom!
Aanvang: 19.30 uur
Dierense Sjoel,
Spoorstraat 34,
6953 BX Dieren