DvhJ 2019 in Groningen

De Dag van het Jodendom is in 2019 op zondag 20 januari. Evenals in voorgaande jaren vindt het programma plaats in de synagoge Folkingestraat te Groningen. Aanvang 15.00 uur; einde 17.00 uur.   ”Lernen” is door de Nederlandse bisschoppen als overkoepelend landelijk thema vastgesteld voor de Dag van het Jodendom 2019.
Twee inleidingen door gastsprekers (elk 35 minuten), een muzikaal intermezzo van 5 minuten,  en een kwartiertje vragen stellen vanuit de sjoel/de zaal na afloop van elke inleiding, geven invulling aan het thema.
De eerste (Joodse) inleider is de bekende Nederlandse Talmoedkenner en – vertaler Jacob Nathan de Leeuwe. Hij laat zien hoe joodse geleerden omgaan met de Schrift en daarvan ‘tekst en uitleg’ geven.
De tweede (katholieke) inleider is prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuw Testament en Vroegchristelijke Literatuur aan de Universiteit van Tilburg. Zijn voordracht heeft als titel ‘‘Jezus als leraar. Een duurzaam pedagogisch model’’.
Alle geinteresseerden zijn van harte welkom!
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van organisatiekosten is zeer welkom.
Opgave bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden via  mw. Lisette Winter:
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
tel. 050-4065888