Opperrabbijn Jacobs en hulpbisschop Woorts in gesprek

Bij de tweede bijeenkomst op dinsdag 20 februari jongstleden in Amersfoort in het kader van de Dag van het Jodendom spraken twee kerkleiders vanuit hun joodse en rooms-katholieke betrokkenheid over het thema van de Dag van het Jodendom dat dit jaar gekozen is: ‘Van Generatie op Generatie’.

Mgr. Woorts en Opperrabbijn Jacobs

Opperrabbijn Binyomin Jacobs benadrukte aan de hand van de metaforen over het aansteken van de kaarsjes bij de menora bij de opvoeding het belang van warmte/liefde, maar soms ook de noodzakelijke strengheid. Het belang van de begrippen nederigheid/bescheidenheid illustreerde opperrabbijn Jacobs aan de hand van de matse (het ongerezen platte brood).

Hulpbisschop Herman Woorts besteedde veel aandacht aan het begrip katholieke identiteit. Hij gaf in een groot aantal voorbeelden aan hoe van jongs af aan kinderen daarbij betrokken worden. Desgevraagd gaf mgr. Woorts aan dat wij van het Jodendom de grote eerbied voor de Tora (de Heilige Schrift) kunnen leren, maar ook de ervaring hoe te overleven in een tijd waar de kerk een minderheid in de samenleving is geworden.

In een eerdere bijeenkomst in hetzelfde kader op 23 januari hadden een rooms-katholieke en een joodse moeder gesproken over de wijze waarop zij in de opvoeding het geloof en traditie proberen over te dragen op hun kinderen en wat zij op die weg tegenkomen.