Het Onze Vader als Joods gebed

Het gebed van Jezus, het Onze Vader, is het gebed van alle christenen over de gehele aarde. Overal wordt het gebeden op belangrijke momenten op de dag en bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. De Jood Jezus heeft aan alle mensen voorgehouden zo te bidden. Op 15 januari zal er in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Dierense Sjoel een lezing zijn door Dr. Henk Janssen OFM, de voormalige deken van Arnhem. Het thema is: Het Onze Vader als joods gebed. Hij behandelt het Onze Vader als gebed tussen de andere joodse gebeden. In dit gebed zijn de grote vragen van het persoonlijke en maatschappelijke leven van de gehele mensheid te herkennen. Henk Janssen is tevens voormalig landelijk voorzitter van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.
Voor de pauze: Inleiding. Na de pauze: gedachtewisseling tussen de aanwezigen onderling en de inleider.

De avond begint om 20.00 uur. De Sjoel is open van 19.30 uur.
Adres: Spoorstraat 34, Dieren
Entree: € 5.–