Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?

Dossier: Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?

“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” – “ Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Bedoelen Joden en christenen hetzelfde als ze het hebben over de Bijbel? Lezen ze ze wel hetzelfde boek? En hoe lezen ze het dan?

Speciaal voor de tweede Dag van het Jodendom (2009) zet de Katholieke Raad voor Israël een aantal belangrijke zaken op een rij in een speciaal dossier ‘Hoe lezen Joden en katholieke de Bijbel?’

1. Hoe noemen Joden en Christenen de Bijbel?
De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek waarin een groot aantal zeer verschillende geschriften, van verhalende boeken tot liederenbundels. Voor christenen bestaat de Bijbel uit twee delen: het zogeheten ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’. De Joodse bijbel omvat het ‘Oude Testament’. De benamingen ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’ zijn de meest gebruikelijke, maar niet de meest gelukkige. LEES VERDER.

2. Bedoelen Joden en Christenen wel hetzelfde boek?
Als je de inhoudsopgave van de standaardeditie, de katholieke uitgave en de Tanach naast elkaar legt valt op dat zij niet hetzelfde aantal boeken bevatten. Het Nieuwe Testament is vanzelfsprekend alleen in de christelijke edities te vinden. Maar vergelijken we Tanach met het deel ‘Oude Testament’ in de standaardeditie en de katholieke editie, dan zien we ook daar verschillen. Hoe komen die verschillen er? LEES VERDER.

3. Joden en Katholieken – Bijbel en Traditie
Ook in het christendom geldt dat de Bijbel gelezen wordt vanuit de traditie. Wat betreft de lezing van het Oude Testament geldt voor alle christenen dat deze gelezen wordt vanuit de persoon en de werken van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament vormt hier de weerslag van. Daarom kan het Nieuwe Testament niet los gezien worden van het Oude Testament. LEES VERDER.

4. Een Joodse en een Christelijke leergemeenschap
Als zoon van Israël was Jezus vertrouwd met de Tora. Als leraar van Israël interpreteerde hij de Tora voor zijn eigen tijd en door de Heilige Geest zet de geloofsgemeenschap de weg van Jezus voort in het heden. De Kerk kan hierbij leren van de ervaringen van het Joodse leerhuis van Israël, maar dient hier wel haar eigen vorm aan te geven. Klakkeloos imiteren doet geen recht aan de eigen traditie en getuigt niet van eerbied voor de eigenheid van het jodendom. LEES VERDER.

5. Vreugder der Wet
“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” “ Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Bedoelen Joden en christenen hetzelfde als ze het hebben over de Bijbel? Lezen ze wel hetzelfde boek? En hoe lezen ze het dan? LEES VERDER.

Overzicht Tenach – Oude Testament
Een overzicht van de verschillende en overeenkomsten tussen de (Joodse) Tenach en het (Christelijke) Oude Testament. (PDF)