Dag van het Jodendom 2009: Hoe gaan joden en katholieken met de Schrift om?

Op 17 januari 2009 wordt voor de tweede keer in Nederland de Dag van het jodendom gehouden. Op deze dag staat de vraag centraal hoe joden en katholieken omgaan met de Schrift. Op deze site zal regelmatig nieuw materiaal en achtergronden bij deze thematiek worden gegeven. Alle berichten over 17 januari 2009 staan hier bij elkaar.

Suggesties voor verkondiging en liturgie
Op zaterdag 17 januari 2009 vindt in de Nederlandse kerkprovincie de tweede Dag van het Jodendom plaats. Wilt u op de zondag voor of na deze datum in de verkonding speciaal aandacht besteden aan de relatie met het Jodendom, dan vindt u hier enige suggesties: voor liturgie, preek en gezangen.
Lees de suggesties voor LITURGIE; lees de suggesties voor VERKONDIGING.

Zongen de engelen Hebreeuws?
“Gloria in excelsis Deo”. Het klinkt ons zo vertrouwd in de oren, dat we bijna zouden vergeten dat de herders bij Bethlehem geen Latijn verstonden. De engelen moeten hen dus wel in het Aramees hebben toegesproken. En vervolgens zongen ze Gods lof in het Hebreeuws, volgens de rabbijnen de heilige taal. Waarom deze details? Omdat u, lezer, nu druk bent met Advent en Kerst. Maar … kort na de jaarwisseling komt alweer de Dag van het Jodendom. Op 17 januari. In 2009 voor de tweede keer in Nederland. Het thema is dan “hoe gaan joden en katholieken met de Schrift om? LEES VERDER

De tempelreiniging: een opvallend optreden van Jezus
“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn…”
In alle vier de evangeliën vinden we het verhaal over de uitdrijving van de handelaren uit de tempel. De synoptici plaatsen deze passage na de intocht in Jeruzalem (zie Matteüs 21,12-17, Lucas 19, 45-47), alleen Johannes plaatst haar aan het begin van Jezus’openbare optreden. Voor de synoptici is de tempelreiniging een van de aanleidingen voor Jezus’ arrestatie en executie. Want het was een provocerende profetische daad met politieke consequenties.
LEES VERDER

Over een klein gebod uit de Tora
“Als u onderweg een vogelnest vindt…”
“Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” (Mt. 5,17-19). Over welk ‘kleinste gebod’ gaat het hier?
LEES VERDER

Dossier: Hoe lezen Joden en katholieken de Bijbel?
“De Bijbel is het heilige boek van Joden en christenen.” – “Jodendom en christendom hebben een gemeenschappelijke basis, de Bijbel.” Dit soort uitspraken hoor je vaak als er gevraagd wordt naar het gemeenschappelijke van jodendom en christendom. Maar kloppen ze ook? Speciaal voor de tweede Dag van het Jodendom (2009) zet de Katholieke Raad voor Israël een aantal belangrijke zaken op een rij in een speciaal DOSSIER ‘HOE LEZEN JODEN EN KATHOLIEKE DE BIJBEL?’

26 september: Impulsdag
Wat kunnen parochies doen rond de Dag van het Jodendom 2009?
Op vrijdag 26 september wordt aan deze vraag een impulsdag voor pastores en vrijwilligers gewijd. In verband met het Paulusjaar, dat eind 2008 begint, staat deze dag in het teken van Paulus en het jodendom. Het ochtenprogramma zal bestaan uit inleidingen op het thema, ’s middags kan men deelnemen aan werkmodellen voor de parochie. LEES VERDER.