Impressie Impulsdag Jodendom – ‘Tijd is heilig’

Op 15 oktober jl werd in het kader van de Dag van het Jodendom een impulsdag georganiseerd over het jaarthema huisrituelen. Zo’n 50 mensen uit alle windstreken van Nederland hadden zich Amsterdam verzameld voor inleidingen en workshops.

Professor Rouwhorst (Faculteit Katholieke Theologie) gaf aan dat in de rooms-katholieke traditie veel rituelen die oorspronkelijke thuis plaatsvonden, langzamerhand in kerk en klooster terechtkwamen en het domein werden van de clerus. Liturgie thuis was vrij beperkt. In de Joodse traditie bestaat geen scherpe scheiding tussen huisliturgie thuis en liturgie in de synagoge veel minder sterk aanwezig. Weinig katholieken zullen gebedsteksten uit het missaal thuis gebruiken. Het joodse gebedsboek – de siddoer – wordt zowel thuis gebruikt als in de synagoge.
DE LEZING VAN ROUWHORST IS INTEGRAAL TE DOWNLOADEN.

De tweede inleidster, mevrouw Van Praag, vertelde over de viering van de sjabbat bij orthodox-Joodse gezinnen en over het liturgisch jaar in het jodendom. In haar verhaal passeerden de belangrijkste Joodse feesten en gedenkdagen de revue. Ook vertelde zij over de dagelijkse praktijk van het kosjer koken. Geen eenvoudige aangelegenheid, vertelde ze, vooral omdat in Nederland rabbinaal goedgekeurde levensmiddelen maar op enkele plaatsen te koop zijn.

Workshops

In verschillende workshops gingen de deelnemers aan de slag. Onder leiding van Debby Abram kwam het thema ‘voedsel’ ter sprake. Wat doe je als je joodse of moslimvrienden op bezoek krijgt voor het avondeten? Welke produkten kun je dan gebruiken en welke niet? Leo Geurts en Günther Sturms gaven een workshop over bidden. Hierin kwamen de verschillende vormen van gebed aan bod. Duidelijk werd dat bidden veel meer is dan alleen vragen aan God. Wanneer je in relatie staat met God kun je ook danken en klagen. Ruth Hessel (ARKADE-CILON) presenteerde een leskoffer met allerlei voorwerpen uit de Joodse traditie, zoals een talliet (gebedsmantel) en tafelservies voor de sjabbatmaaltijd.

Ontmoeting

Deze impulsdag was niet alleen een studiedag, maar ook een dag van ontmoeting tussen Joden en christenen. Dit dankzij de medewerking van leden van het NEDERLANDS ISRAELITISCH KERKGENOOTSCHAP (NIK) en de LIBERAAL-JOODSE GEMEENTEN (LJG). Het NIK had een fraaie boekentafel ingericht, waar de aanwezigen boeken, kaarten en allerlei voorwerpen konden aanschaffen. Op het einde van de middag zong chazzan (voorzanger) Daniël ten Brink enkele sjabbatsliederen. Hij zong de beracha (zegen) over de wijn, een van de gebedsteksten van de sjabbatmaaltijd. Daniel werd op de piano begeleid door rabbijn Navah-Tehilla Livingstone.

Een goed bij de pastorale praktijk aansluitende studiemiddag, vonden de deelnemers. Stimulerend om in de eigen parochies aandacht te schenken aan het Jodendom.

Bron: Dit artikel is geschreven door Günther Sturms en Tineke de Lange.