Kardinaal Eijk bezoekt Liberaal Joodse Gemeente in Dieren

Vanwege de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ in de R.-K. Kerk bezochten kardinaal Eijk, als aartsbisschop van Utrecht, en mgr. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, op zaterdag 23 januari de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Gelderland. De ontmoeting vond plaats in en bij de sjoel (synagoge) te Dieren.

Naast de leden van de LJG Gelderland waren aanwezig leden van de Raad van Kerken te Dieren, het pastoraal team van de St. Eusebiusparochie (waartoe Dieren behoort) en van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom. Kardinaal Eijk en mgr. Woorts omschrijven het bezoek als “hartelijk en verrijkend.” Mgr. Woorts: “Dat was direct merkbaar bij aanvang. De voormalig voorzitter dhr. M. Mendel stond ons buiten op te wachten en liet blijken hoe welkom wij waren.”

Mevrouw Manja Pach vertelde over geschiedenis van de kleine Dierense sjoel. Deze werd omschreven als een “typisch voorbeeld van een eenvoudig mediene (provincie, ofwel buiten Amsterdam) sjoeltje” waarvan er in Nederland vanaf de 19de eeuw honderden hebben gestaan. De sjoel van Dieren is in 1884 ingewijd en in gebruik gebleven tot in de Tweede Wereldoorlog. Doordat in 1943 de meeste Joden zijn weggevoerd, kreeg de sjoel nadien verschillende andere bestemmingen. In 2010 kon de her-inwijding plaatsvinden, met een lichte ruimte erbij aangebouwd, voor ontmoetingen en samenkomsten voor de kinderen tijdens de diensten. Mevrouw Riet Mendel gaf vervolgens een inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van het Joods Progressief Jodendom, in het bijzonder in Nederland.

Volledig artikel en foto-verslag (Aartsbisdom Utrecht)