Stille tocht in Amersfoort

Op woensdag 27 januari wordt in Amersfoort een Stille Tocht gehouden in het kader van de Dag van het Jodendom. Wij lopen door de oude binnenstad van Amersfoort en staan tijdens deze tocht stil bij het geweld in de wereld en op die plekken, waar joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden verdreven, gedeporteerd en niet meer terugkeerden. Een herdenkingssteen in het trottoir herinnert ons hier aan. Na de tocht is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Leer- en Gehoorzaal van de Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap. Deze tocht is toegankelijk voor alle belangstellenden.

Wanneer: 27 januari
Hoe laat en waar:
Start 19.00 bij Sint Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 te Amersfoort
Afsluitend gesprek met koffie/ thee of ranja bij bovenstaande kerk tot 21.00 – 21.30.