Lezingen in bibliotheek Tilburg

OORLOG IS GEEN KEUZE, VERZET WEL
Zondag 28 januari 14.00 uur door Dr. Liesbeth Hoeven (manager en senior onderzoeker Tilburg University)

Naar aanleiding van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust

Het Tilburg Cobbenhagen Center is een gedenkproject gestart waarin de 22 studenten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de anonimiteit worden gehaald, een naam en een gezicht krijgen. Aan de hand van het verhaal van één Tilburgse student die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen na verblijf in verschillende concentratie- en werkkampen, vertelt Liesbeth Hoeven over de kracht van het kleine verhaal in het
herdenken.

In een multimediale manier van vertellen, wisselt zij historische feiten af met belevingsgerichte informatie zoals authentieke foto’s en filmpjes en citaten uit brieven en dagboeken. Zo laat zij zien in welke situatie Tilburgse
studenten – jonge mensen, in de kracht van hun leven – tijdens de oorlog terecht zijn gekomen en wat dit voor hen betekende.

OVERLEVENDEN UIT AUSCHWITZ
Zondag 25 februari 14.00 uur door Herman Teerhöfer (geestelijk verzorger en theoloog, Stichting De Wever)
Naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking

Multimedia-presentatie van een indrukwekkend interviewproject met tientallen Auschwitz-overlevenden uit diverse landen. In de presentatie vertelt hij over de interviews en gaat hij in op de vraag waaruit mensen kracht putten in dergelijke extreme omstandigheden.

Aan de hand van korte fragmenten uit de interviews licht Herman Teerhöfer toe hoe zij zich staande hebben gehouden in Auschwitz, kamp Westerbork en Kamp Vught, levend tussen hoop en vrees. Hoe hebben mensen kunnen overleven en waar hebben overlevenden kracht uit geput? Hoe hebben zij steun gehad aan hun geloof? Hoe hebben zij ondanks vele verlieservaringen en trauma’s zin gegeven aan hun leven na de oorlog?
Meer informatie: www.teerhofer.nl.

TWEE LEZINGEN in de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg i.s.m de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Entree € 7,50, u kunt betalen aan de zaal. Aanmelden wordt aanbevolen: info@parochiedegoedeherder.nl.